Informationscentral, Framtidsbandet och Bo Johansson Projekt !