20. nov, 2016

Text facebook

 

https://www.facebook.com/?ref=cws

 kopiera ovan nämnda adress; 

Facebook Bo Johansson,  Du är välkommen.

 

bo johansson Uppsala