Programblad från dagens konsert!

Linne`kvintetten Uppsala, med solisten Pierre Torwald Naturtrumpet

Konsert

Bengt Fagerström trumpet - solo

Linnè Kvintetten Uppsala