Musikskoleakuten Uppsala Sverige

 Musikskoleakuten i Uppsala, Bo Johansson, Denna instutition finns registrerad i Uppsala genom

patentverket! Förmedlar Kurser /  Utbildning på olikas " plan "

 

 

Alla kontakter  Bo Johansson, samma telefon-nummer, 070- 571 1440.