Flottbesök med Marinen i Stockholm.

Jag var med på  Stabsfartyget Marieholm, Marinen Stockholm på  sk  Flottbesök i Finland,

fregatter fanns också med, samt ubåtsflottan och jagare. Det var flottbesök som gjordes, under  första halvåret  av 60-talet ! 

Jag hade en  nära vän på en ubåt, så jag kröp också fram i tunneln före periskopet, samt med kikare på bryggan, utanför 12 sjömils gränsen i  Östersjön, vilket var intressant,

den sovjetiska marinens fartyg bevakade oss, Spännande tillvaro fast en kvinnlig styrman fattades i gänget, hon fanns i kabyssen, matsalen menar jag! 

Vilka underbara år före Uppsala, ursäkta att jag tänker högt, men det var en spännande tid, allt jag gjorde, även musiken.

.En paraduppställning på stabsfartyget Marieholm, Bo Johansson längst bort i ledet med jägarhorn, gällde viktiga signaler

! A round the world. En svindlande tanke, kunde ha varit spännande, nu blev det på Östsidan av Östersjön.

En skön målning av en seglare och hav