På Stabsfartyget Marieholm, fregatter fanns också med, samt ubåtsflottan och jagare Halland och småland, 

Jag hade en  nära vän på ubåten, så jag kröp också fram i tunneln, före periskopet, samt med kikare på bryggan, utanför 12 sjömils gränsen i  Östersjön, den sovjetiska marinens alla fartyg bevakade oss, Spännande tillvaro fast en kvinnlig styrman fattades i gänget, fanns i kabyssen, matsalen menar jag!  Vilka underbara år före Uppsala, ursäkta att jag tänker högt, men det var spännande allt jag gjorde, även musiken.