Flottbesök med Marinen i Stockholm.

Jag var med på  Stabsfartyget Marieholm, fregatter fanns också med, samt ubåtsflottan och jagare. Det var flottbesök som gjordes, under  första halva  av 60-talet ! 

Jag hade en  nära vän på en ubåt, så jag kröp också fram i tunneln, före periskopet, samt med kikare på bryggan, utanför 12 sjömils gränsen i  Östersjön, den sovjetiska marinens alla fartyg bevakade oss, Spännande tillvaro fast en kvinnlig styrman fattades i gänget, fanns i kabyssen, matsalen menar jag!  Vilka underbara år före Uppsala, ursäkta att jag tänker högt, men det var spännande allt jag gjorde, även musiken.

En skön målning av båtar och hav.

En paraduppställning på stabsfartyget Marieholm, Bo Johansson längst bort i ledet med jägarhorn, !