Flottbesök med Marinen i Stockholm.

Jag var med på  Stabsfartyget Marieholm, Marinen Stockholm på  sk  Marinbesök i Finland,

fregatter fanns också med, samt ubåtsflottan och jagare. Det var flottbesök som gjordes, under  första halva  av 60-talet ! 

Jag hade en  nära vän på en ubåt, så jag kröp också fram i tunneln före periskopet, samt med kikare på bryggan, utanför 12 sjömils gränsen i  Östersjön, vilket var intressant,

den sovjetiska marinens alla fartyg bevakade oss, Spännande tillvaro fast en kvinnlig styrman fattades i gänget, hon fanns i kabyssen, matsalen menar jag! 

Vilka underbara år före Uppsala, ursäkta att jag tänker högt, men det var en spännande tid, allt jag gjorde, även musiken.

A round the world. En svindlande tanke, kunde ha varit spännande

En skön målning av en seglare och hav.

En paraduppställning på stabsfartyget Marieholm, Bo Johansson längst bort i ledet med jägarhorn, gällde viktiga signaler !