Musiker-Musikskola

Startade Norra Upplands kammarorkester, samarbete med ABF, 1977 --

 

Så var det ang Uppsala.

Före Uppsala gällde  Militärmusiker, I:20 i Umeå 50tal, Flottans Musikkår , 2:a militärmusikkåren i Stockholm som namnet var , början 60-tal.

Från 1965, militärmusiker vid F16, Flygets musikkår, senare även regionmusik fram till 1975.. Även utbildning till klarinettpedagog ägde rum i Sthlm,violinstudier ,samt timlärare och även ordinarie anställd musiklärare i Vattholma kommun, . Ledare för Storvreta Big Band ingick i jobbet. 

Från 1972 anställd som musiklärare vid Uppsala kommunala musikskola, tillika fackl förtroendeman under ett antal år, fram till 1975. Medverkade även på violin i Norrlands Nations kammarorkester under ett antal år. Dir och led, Baumgardt, Radiosymfonikerna Sthlm.

Efter detta datum skolledare i Norra Uppland fram till 1989, när jag därefter satsade heltid inom dataområdet i Uppsala, JOWI Data.

Jag  saknade ungdomarna i Storvreta,verkligen tråkigt att lämna Storvreta BigBand det var bara så,det var en mycket viktig tid för mig.

2. Norra Upplands Kammarorkester som jag startade slutet 70-tal, finns fortfarande kvar tack vare Roland Thalèn, tack Du store man, bra spelman. violin och nyckelharpa, lycka till.
Startade UpplandsBigBand, turnèr, mycket bra medarbetare/ lärare och föräldrar mycket viktig grupp i musikskolans uppbyggnad. Med detta följde musikkurser, internationella blåsarkurser och mycket annat,
resor, orkesterresor, allt tillsamman med Unga musikanter RUM. Det som sades vid min nya anställning som skolledare infriades till 100 procent, det Ni, kära vänner.

Uppsvinget Uppland, start och ledare för denna elevorkester i Nord Uppland under många år !

Norra Upplands kammaorkester!