Musiker-Musikskola

Startade Norra Upplands kammarorkester, samarbete med ABF, 1977 --

 

Så var det ang Uppsala  och min anställning 

Före Uppsala gällde  Militärmusiken ,  I:20 i Umeå i  50tal, Flottans Musikkår , 2:a militärmusikkåren i Stockholm som namnet var , början 60-tal. Turnèr med Britta Borg och Glada Änkan hanns med  före Uppsala stationärt.

Från 1966, militärmusiker vid F16, Flygets musikkår, senare även regionmusik fram till 1972 Även utbildning till klarinettpedagog ägde rum i Sthlm Bertil Elfstrand Sthls filharmoniker, violinstudier för Forsberg Musikhogskolan,Gehör och teori för Eva Eklund  musikhögskolan,   timlärare och även ordinarie anställd musiklärare i Vattholma kommun, uppsala kommun,r 1968 till 1975. . Ledare för Storvreta Big Band ingick i jobbet. 

Från 1972 anställd som musiklärare vid Uppsala kommunala musikskola, tillika fackl förtroendeman under ett antal år, fram till 1975. Medverkade även på violin i Norrlands Nations kammarorkester under ett antal år. Dir och led, Baumgardt, Radiosymfonikerna Sthlm.

Efter detta datum skolledare i Norra Uppland fram till 1989, när jag därefter satsade heltid inom dataområdet i Uppsala, JOWI Data.

Jag  saknade ungdomarna i Storvreta  BigBand,,verkligen tråkigt att lämna Storvreta BigBand det var bara så,det var en mycket viktig tid för mig, likaså Uppsvinget, ungdomsorkester nr. 2  i NordUppland.

2. Norra Upplands Kammarorkester som jag startade slutet 70-tal, finns fortfarande kvar tack vare Roland Thalèn, tack Du store man, bra spelman. violin och nyckelharpa, orksterledare ,  lycka till.
Startade  Uppsvinget orkester , turnèr, mycket bra medarbetare/ lärare och föräldrar mycket viktig grupp i musikskolans uppbyggnad. Med detta följde musikkurser, internationella blåsarkurser och mycket annat,
resor, orkesterresor, allt tillsamman med Unga musikanter RUM. Det som sades vid min nya anställning som skolledare infriades av mig  till 100 procent,  även lite till , det Ni, kära vänner,  bara att satsa och ta efter, inga problem. För Ungdomsmusiken vidare i den nya världen.

Uppsvinget Uppland, Jag startade och var ledare för denna elevorkester i Nord Uppland under många år !

Norra Upplands kammarorkester i begynnelsen, vid starten med stöd av Lars Näsbom Violin ocg viola. samt Nyckelharpa.