stjärnan, operastjärnan !

Fortfarande lever 

 

Operastjärnan, fortfarande med go !  

Eva Swärd -Mannerstedt

Primadonnan Eva Swärd- Mannerstedt !