Vårt första möte i Stockholms Nya operettensemble, operett-primadonna var bl a Eva Swärd-Mannerstedt Stockholm

operastjärnan !

 

 

Operastjärnan med go !  

Eva Swärd -Mannerstedt

från förställningen med " Sthlms nya operettensemble"