Herr och fru Runeborg Erik

Familjen Erik Runeborg Nynäshamn !

Bo Johansson play Mats Paulsson vid Lennarts Runeborgs jordfästning,