Min andra elevorkester; Uppsvinget i Norduppland, 82-talet blev den färdig och kunde turnera ute i Europa, Italien, sovjet ( Leningrad) med flera platser. Trevlig orkester, repeterade varje vecka med äldre och yngre elever, lärare och föräldrar