Nöjd skeppare ute på havet, tänker inte på upptagning!

Påbörjat uppmotering av press-ställning

Båten upptagen, tvättning gjord, upp-pallning klar !

Upptagning klar !