Bilden säger detta till Dig, Boxer är bra för Din TV - bild.