Tack till en Eskaderledare, stor antusiast, Hans Norman Uppsala, jobbar vid Universitetet Uppsala. Mycket trevlig vän att känna från mitt båtliv i första hand, även från föreningsträffar !

Segr vid 6-tim 2016 i aug. Ordf Tore Ericsson seglingsdomare, delade ut priset!

Ordf i SXK-kommittèn, 6-tim , Uppsala universitet,

Segling i Kroatien ,jag är styrman