Tack till en Eskaderledare, stor antusiast, Hans Norman Uppsala, jobbar vid Universitetet Uppsala. Mycket trevlig vän att känna från mitt båtliv i första hand, även från föreningsträffar , och inte minst från styrelseuppdrag tillsammans i SXK. Bilden från segling Höga kusten!

Segrare vid 6-tim 2016 i aug. Ordf i 6-tim, Tore Ericsson seglingsdomare, delade ut priset!

Ordf i SXK-kommittèn, 6-tim , Tore Ericson, Uppsala universitet,

Segling i Kroatien , jag är styrman vid tillfället, båten en Elan 36