Musikkåren F:16 i Uppsala ! ( före Uppsala, Flottans musikkår i Stockholm, före sthlm var det Umeå )

Bo Johansson I:20 i Umeå

Dir Lars Gunnar Björklund, Försvarshögskolan Karlberg, Musikkåren ( skivinspelning)