Från Kursen på Wenngarn 1-2-nov med RUMpedagoger -Linnèkvintetten Uppsala

Linnèkvintetten

Kurs i Brass/ spelkurs på Wenngarn, Sigtuna!

Kursen på Wenngarn har varit 1-2 nov.-2016
En succè om man ser resultatet, samspel med Linnèkvintetten och ett  antal musikanter/ pedagoger från  olika platser i landet på varierande instrument

En lyckad tillställning för kontakter, repertoar och mycket mera!

 

 

MusikKurs/-ekonomispecialist Perry Göransson, tid Ordf, bildare av RUM.Riksförb,unga musikanter. Från vår planeringsresa till Åland, våren 2016

Perry Göransson,tid Ordf i RUM, bildat organisationen; Riksförbundet Unga musikanter/RUM/

samtal om kommande kursverksamhet, i samarbete med riksf.unga musikanter.

Perry och nära vännen?? Vilka kurser det kan bli, ingen vet resultatet!!

GunnarKling,militärmusiker, tid anställd i Flottans musikkår, Sthlms blåsarsymfoniker och nu min stämkollega i Karlbergs musikkår,. aktuell för spelmansmusik och träblåskurser.

TIDIGARE RUMKURSER ( Internationellt blåsarläger ( sommarläger)
Dirigent Ray Farr i position som Dirigent i Sigtuna Internationella Blåsarkurs, en RUMKURS och en Konsert med kursdeltagare från olika länder i Europa och naturligtvis Sverige. Samarbet med RUM, Rikskonserter och kommunförbundet, kulturavd. samt Regionmusiken. Uppsala

Ny skön båt, för nya ideèr, kallas även för övningsbåt?? Det del personer har gett namnet sinil-båten! Ja, det spelar väl inte så stor roll vilket namn som gäller!