Från Kursen på Wenngarn 1-2-nov med RUMpedagoger -Linnèkvintetten Uppsala

Linnèkvintetten

Kurs i Brass/ spelkurs på Wenngarn, Sigtuna!

Kursen på Wenngarn har varit 1-2 nov.-16
En succè om man ser resultatet, samspel med Linnèkvintetten och ett  antal musikanter/ pedagoger från  olika platser i landet på varierande instrument

En lyckad tillställning för kontakter, repertoar och mycket mera!

 

 

MusikKurs/-ekonomispecialist Perry Göransson, tid Ordf, bildare av RUM. Från vår planeringsresa till Åland, våren 2016

Perry Göransson,tid Ordf i RUM, bildat organisationen; Riksförbundet Unga musikanter/RUM/

samtal om kommande kursverksamhet, i samarbete med riksf.unga musikanter.

Perry och nära vännen?? Vilka kurser det kan bli, ingen vet resultatet!!

GunnarKling,militärmusiker, tid anställd i Flottans musikkår, Sthlms blåsarsymfoniker och nu min stämkollega i Polisens musikkår, Region Sthlm. aktuell för spelmansmusik och träblåskurser.

TIDIGARE RUMKURSER i BLÅSORKESTER !

Dirigent Ray Farr i position som Dirigent i Sigtuna Internationella Blåsarkurs, en RUMKURS och en Konsert med kursdeltagare från olika länder i Europa och naturligtvis Sverige. Samarbet med RUM, Rikskonserter och kommunförbundet, kulturavd.

Ny skön båt, för nya ideèr, kallas även för övningsbåt?? Det del personer har namnet sinil-båten! Ja spelar väl inte så stor roll vilket namn som gäller!