Presentation av programmet och dagens solister!Kungsholms Kyrka

presentation!

Anders Paulsson, Magnus Svensson

Program, tyvärr liggande, men hoppa Du accepterar detta!

Konsert Kungsholm Kyrka Fransk Romantik

Anders Paulsson Sopransaxofon,

Magnus Svensson Piano

Världs-solister, stort tack !

Välkommen till hemsidan !

Bo Johansson