Anders Paulsson, Magnus Svensson

Program, tyvärr liggande, men hoppa Du accepterar detta!

Konsert Kungsholm Kyrka Fransk Romantik

Anders Paulsson Sopransaxofon,

Magnus Svensson Piano

Världs-solister, stort tack !

Välkommen till hemsidan !

Bo Johansson