Under en del år på 50-talets mitt, kom jag att få en viss insyn i försäkringsbolag, Hansa försäkringar med flera. Nya företagshus byggdes, många andra projekt startades

, Jag var ung och intresserad av allt. ca 5 år blev jag ledig från militärmusiken och satsade på försäkringsjobb.. Kom dessutom att vara i Stockholm ganska mycket, flera gånger per vecka och månad, samt kurser inom och utom landet, bl a i Norge och Danmark. Mycket företagsinriktad anställning. 

Efter denna period i försäkringsbranschen, kom jag att jobba med  Lundholms piano AB som säljare samt därefter riksteatern i ett antal år,Britta Borg och Allan Johansson. Anställdes som  musiker och  spelade klarinett och saxofon. Efter denna turne kom jag tillbaka till militärmusiken i Uppsala .

Chefer på Folksam försäkring, "Folksamhuset" byggdes denna period, när jag jobbade i företaget.

Planering och bygge av "folksamhuset"

Stort bygge i Stockholm som jag fick uppleva på 50-talet !